Posted in Անգլերեն

Benefit of higher priced product

Some people believe that the higher a product is priced, the more likely it is that people will want to buy it.

To what extent does price influence potential buyers?

What other factors influence people to buy product?

Behaviour of the consumer about purchasing the product has been a research topic throughout the last many decades. While some researchers have proved that the pricing eventually affects the decision making of the consumer, there are other aspects which have also been popular affecting the choice of the customer.

To begin with the price factors, there are some social factors owing to which people tend to choose costly products. The first factor is the general perception of the human society that quality is always costly to achieve and hence the standard product is also higher priced than the normal one. For example, to prepare durable furniture, timber wood is used in India which is expensive due to its low harvesting and higher demand. The second one is the social standard attached to the price tag, as it has become the status quo for the community to have the dear capital. The last but not the least is the brand name. Most of the branded products are high-priced and have also become the benchmark of the wealth among the masses. For instance, if a person uses iPhone or iPad, people believe him or her as a rich. Thus, people whether they could afford it or not would like to purchase sky-high commodities to either show off the luxury or due to a wrong assumption.

However, there are others which affect the shopping choice. Firstly, product quality is the highly desirable feature without which merchandise cannot stand in the competitive market. For instance, no one would like to purchase substandard shoes no matter which brand they belong to. Secondly, nowadays, an individual would first research on the internet for the reviews and ratings given by other customers and no one would prefer the product below rating four out of five. Thirdly, advertisement targeting a particular group of people affect their preferences. For example, toothpaste for the children would aim to manipulate small kids by attractive colors and taste and may give free toys with it to attract them. Finally, the creative products are always welcomed and would be sold out of curiosity. Thus, apart from price, high-quality, high-rated, strategic advertised and innovative products are always overwhelmed by the market.

To conclude, of course, price is one of the decisive elements for consumers and exorbitant ones have become the first choice for them, although some facets are there which impact the customers to purchase the things

Posted in Հայոց լեզու

Մերլին Մոնրոի նամակը հորը

February 2

Dear Dad,

I am having this letter typewritten because my handwriting is very poor and hardly legible sometimes. It was good to talk to you the otherevening. I promised I would write, so here I am. Now, are you sure it is all right if I visit you at the Sea Isle Hotel in Miami, because I amreally looking forward to seeing you and spending a very pleasant day and evening with you. The invitation still stands for April for you to fly out to visit me. I think you will like my littlehouse. Even though it is a 11ttie house, it has a big swiming pool. The neighborhood is quiet and yet it is close to shopping areas.

How have you been feeling, Dad? I hope you’re well and happy, and having a good time in Florida. Have you heard from Joan and George since they left for South America? But,  I guess  I’ll get answers to all those questions when I see you. In the meantime, I’ll call when I arrive in Now York. I am leaving on the plane this afternoonat five o’clock, and I’ll arrive in New York about midnight tonight. I got a letter from Bobby Just the other day and I loved bearing from him. He writes a little more often than Janie, however, I’ll probably hear from her pretty soon. Were are Sam and Blanche? Are they planning to see you at all in Florida? Give than my best the next time you write them or soo them. And,do ivo y invitation some serious thought because remember you haven’t been west of the Rockies yet and you ought to Just got a look at California, even if it is just to compare it with Florida. But, most of all, I would love to have you spend the time with  me.

Թարգմամություն

Փետրվարի 2

Սիրելի հայրկԵս գրում եմ այս նամակը տպագիր,քանի որ իմ ձեռագիրը վատն է և շատ ժամանակ անհասկանալի:

Լավ կլիներ եթե խոսեինք այլ երեկո:

Ես խոստացել էի որ կգրեմ, ահա և ես:

Հիմա, դու վստահ ե՞ս, որ ճիշտ կլինի մեր հանդիպումը Sea Isle Մայամիի հյուրանոցում, որովհետև ես անհամբեր սպասում եմ մեր հանդիպմանը որպեսզիր անցկացնենմ շատ հաճելի օրեր քեզ հետ:

Հրավերը դեռ մնում է ապրիլի համար,որպեսզի դու թռչես ինձ մոտ: Ես մտածում եմ դու կհավանաես իմ փոքրիկ տունը: Չնայած նրա փոքրությանը, ունի մեծ լողավազան:

Հարևանները հանգիստ են և տունը մոտ է առևտրի կենտրոնին:

– Ի՞նչ զգացիր հայրիկ, հույս ունեմ դու լավ ես և ուրախ:

Լավ ժամանակ ես անցկացնում Ֆլորիդիայում:

Լսել ե՞ս Ջոնի և Ջորջի մասին այն ժամանվանից երբ նրանք գնացին Հարավային-Ամերիկա, ես ուզում եմ ստանալ այս հարցերի պատասխանները երբ կտեսնեմ քեզ:

Միևնույն ժամանակ ես կզանգեմ քեզ, երբ հասնեմ Նյու-Յորք: Ես մեկնում եմ ինքնաթիռով կեսօրից հետո ժամը հինգին, և ես կլինեմ Նյու-Յորքում մոտավորապես կեսգիշերին:Ես ստացել եմ նամակ Բոբից հենց հաջորդ օրը:Նա ավելի հաճախ է գրում քան Ջեյնը, այնուամենայնիվ ես կլսեմ նրա մասին շատ շուտով:

Իսկ որտե՞ղ են Սամն ու Բլանկը: Նրանք պլանավորում ե՞ն քեզ տենել Ֆլորիդայում: Կբարևես նրանց իմ կողմից երբ նորից տեսնես կամ նամակ գրես:Լուրջ ե՞ս վերաբերվում իմ հրավերին,որովհետև հիշում ե՞ս դու դեռ չես տեսել Rockies-ի արևմուտքը,և անպայաման պետք է տեսնես Կալիֆորնիան, նույնիսկ ուղղակի համեմատելու Ֆլորիդաի հետ : Բայց ամենաշատը ես ցանկանում եմ որ դու ինձ հետ շատ լավ ժամանակ անցկացնես:
Posted in Անգլերեն

Emotions of man and woman

 Some people think that women are generally more peaceful than men as their characters are naturally more nurturing than aggressive.

To what extend do you agree?

I disagree. with this statement , for this reasons.

First of all women, since her. birth she listening that women will be peaceful, meek, gentle, because of that can formed opinion that women are peaceful. I think its individual for every person. Man also listening phrase like this, that man will aggressive, he won’t show his real emotion. Because of that I think people lot of time pretend their emotion. For every person its individual, someone can be so emotional, someone can be touchy as man as a women.

On the other hand, in our even society women tend to be more active and take the baton and lead theirlife as they can have equal opportunity to access to education and job market as men.

Consequently, they have become less dependent on gentlemen and start to invest in their own education and career. In many developed countries, it is ubiquitous that ladies are prone to tie the knot at an older age after they achieve a stable career compared to previous decades. With even chances, girls have been more ambitious and competitive in their personallife as well as at the offices, which lead to the increase in stress amongwomen.

Posted in Անգլերեն

What is the mostimportant thing to succeed in life

Some people fail in school but end up being successful in life.

Why do you think that is the case?

What is the mostimportant thing to succeed in life?

To begin with, initially, education has nothing to do with success. In other words, schooling is just limited to academics, through which we can gain knowledge.For instance, we come across many personalities who built a successful career, though they have failed in their schooling. A specific example is Sachin Tendulkar, who is the”master blaster”of the cricket world, and did not even pass SSC.This example is  proof that even though,  one may not excel in their schooling, but  may have other interests, Polishing those skills  may  create wonders.However, successful schooling may also lead to a bright career.   

     Turning on to the criterion, to get success in life, is , firstly, recognizing one’s own talent is crucial. Without knowing what one is capable of, one can do nothing, Be it in studies, sports, art anything.  Subsequently, polishing those skills to excel.Followed by, faith in one’s ability, one should be confident about what one can do. Predominantly, one should be hardworking.For example, Film actor Shahrukh khan, who recognized his passion for movies, joined a film school to sharpen his acting skills,  fought day and night to acquire movie chances, now enjoying his successful career.  

Posted in Անգլերեն

Թարգմանական աշխատանք

Քանի որ ԱՄՆ ԵԱՀԿ Մինսկի նախագահող երկիրն է,վաղուց պարզ է դարձրել՝ ռազմական լուծում չի կարող տալ:Մեր նախագահը դրա համանախագահն է։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադաձության շատ մոտիկից և շարունակում ենք աջակցել հակամարտության հետ կապված բոլոր հարցերի բանակցային, համապարփակ և կայուն կարգավորմանը: Ավելի վաղ մեր հանդիպման ժամանակ նշել էի,որ ջանքեր ենք գործադրել երկար ժամանակ, տասնամյակներ Կոնգրեսում երկկուսակցական ձևով, մենք փորձել ենք այդ հակամարտության համար պատասխանատվության տակ դնել Թուրքիային, ինչպես նաև Ադրբեջանին:

Նախքան թեմային անրադառնալը ,թույլ տվեք արտահայտել իմ հպարտությունը Հայաստանի երեք ամենաուժեղ չեպիոնների համար ովքեր երբևէ ծառայել են Կոնգրեսում:Նյու Ջերսիի նախագահ Ֆրենկ Փալոնը, Էներգետիկայի և առևտրի հանձնաժողովի նախագահը,Կալիֆորնիայի կոնգրեսական Ջեքի Սփիերը, շատ հանձնաժողովների նախագահեր,և երկու կարևոր՝ ներկայացուցիչներ Պալատի Զինված ծառայությունների հանձնաժողովից, ռազմական և հետախուզության նախագահ:Բացի Ջեյքից ոչ ոք չի ղեկավարում երկու ենթահանձնաժողովները:Եվ Կոնգրեսական Աննա Էսնուն Կալիֆորնիայից, հետախուզության կոմիտեի նախկին անդամ և այժմ Առողջապահության ենթահանձնաժողովի նախագահ՝ էներգետիկայի և առևտրի ներքո:

Posted in Հաշվետվություն

Հաշվետվություն

Այս ուսումնական տարին անցկացրել եմ ավելի լավ քան մնացած մյուս տարիները։ Գնացել եմ ճամփորդություններ, մասնակցել եմ քննարկումների։ Այս տարի իմ ընտրությունները մնացել էին նույնը անգլերենը և իսպաներենը։ Անգլերենը ինձ մոտ ավելի լավ է սկսել ստացվել արդեն նաև կարողանում եմ խոսել իսկ իսպաներենից այս տարի սովորել ենք շատ նոր բառեր նաև սովորել ենք նոր քերականություն նաև առաջին անգամ գրել ենք շարադրություն։

Այս տարի փետրվար ամսին ընկեր Վիկտորիաի հետ եռօրյա ճամփորդել ենք դեպի Կապս։ Շատ ուրախ ու դրական էմոցիաներով լի ճամփորդություն ենք ունեցել։

Նաև այս տարի մասնակցել եմ Ռազմամաարզական ճամբարին, շատ եմ տպավորված, մինչ օրս հիշում եմ ու շատ եմ կարոտում այդ օրերը։

Այս տարին շատ հետաքրքիր եմ ացկացրել նաև ինձ մոտ ամենատպավորված օրերից մեկն ինձ համար երբ դպրոցում Լագոդեխից հյուրեր ենք շատ հետաքրքիր էր շբվել ու նոր ընկերներ ձեռք բերել։ Դե ինչ եկենք անփոփենք այս տարին։

Հայոց լեզու

https://vikaavetyan.home.blog/category/%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%b8%d6%81-%d5%ac%d5%a5%d5%a6%d5%b8%d6%82/

Գրականություն

https://vikaavetyan.home.blog/category/%d5%a3%d6%80%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/

Անգլերեն

https://vikaavetyan.home.blog/category/%d5%a1%d5%b6%d5%a3%d5%ac%d5%a5%d6%80%d5%a5%d5%b6/

Պատմություն

https://vikaavetyan.home.blog/category/%d5%ba%d5%a1%d5%bf%d5%b4%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/

Իրավունք

https://vikaavetyan.home.blog/category/%d5%ab%d6%80%d5%a1%d5%be%d5%b8%d6%82%d5%b6%d6%84/

Էկոլոգիա

https://vikaavetyan.home.blog/category/%d5%a7%d5%af%d5%b8%d5%ac%d5%b8%d5%a3%d5%ab%d5%a1/

Մաթեմաթիկա

https://vikaavetyan.home.blog/category/%d5%b4%d5%a1%d5%a9%d5%a5%d5%b4%d5%a1%d5%a9%d5%ab%d5%af%d5%a111/

Քաղաքագիտություն

https://vikaavetyan.home.blog/category/%d6%84%d5%a1%d5%b2%d5%a1%d6%84%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/

Իսպաներեն

https://vikaavetyan.home.blog/category/%d5%ab%d5%bd%d5%ba%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%a5%d5%b6/

Posted in Ճամբար

Ռազմամարզական Ճամբար

Հունիսի 9-ին մենք գնացին ռազմամարզական ճամբար։Գնալուց առաջ զգացմունքներս միշտ նույն են լինում հետ վերադառնալուց նույնպես։ Գնալուց դեռ միքանի շաբաթ առաջ արդեն սկսել էի լարվել անընդհատ մտածում էի թե ինչպես է անցնելու, մտքումս շատ վախեր կաին բաից ոչինչ չէի կարող անել։ Հունիսի 9-ին բոլորս հավաքվեցինք դպրոցի բակում և ուղևորվեցինք դեպի Արատես։ Երեք ժամ ճանապարհ գնալուց հետո վեջապես հասանք։ Այդ պահին էմոցիաներս նույնպես տարբեր էին և շատ ուրախ էի և շատ անհամբեր։ Հասնելուց անմիջապես հետո բոլորս հավաքվեցին և 10-րդ դասարանցիները և 11-րդ դասարանցիները Բաժանվեցինք ջոկատների որոշեցինք հերթապահներին։ Այդ ժամանակ դեռ չէի էլ պատկերացնում թե ինձ ինչ հավես օրեր են սպասվում։ Առաջին օրը հեթապահը մենք էինք։ Սկզբից ճաշեցինք հետո , պատրաստվեցինք որովհետև պետք է գնաինք գետ, ճանապարհին տեսանք վրանները որտեղ գիշերել էինք անցած ռազմամարզականին։ Ճանապարհը հետաքրքիր էր, եղանակը շատ փոփոխական էր արև էր հետո սկսեց անձրև գալ ու. անյդպես շարունակ։ Երբ հասանք արդեն գետի մոտ մի մասը միանգամից մտավ գետը, մի մասը ուղղակի հետևում էր։ Հետո վերադարձանք տնակներ սկսեցինք խաղեր խաղալ որոնցով ավելի լավ սկսեցինք ճանաչել մեկս մյուսին։ Հետո նորից գնացինք խոհանոց որպեսզի արդեն պատրաստեինք սեղանը ընթրիքին։ Այդ օրը անցկացրեցինք այդպես։

Օր՝2

Երկրորդ օրը առավոտյան ուշ էինք արթնացել ու ընկեր Վիկտորիաին բարկացրել էինք, ու քանի որ խաղտել էինք կանոններից մեկը որպես պատիժ այդ օրը 20 շրջանի փոխարեն վազեցինք 40 շրջան։ Նախաճաշից հետո անըդհատ լսում էի որ ժամը 10-ին պետք է պատրաստ կանգնած լինեինք, քանի որ հյուրեր էինք ունենալու։ Իրականում վախենալու էր հնչում։ Արդեն ժամը տասն էր ու բոլորս կանգնած սպասում էինք իրենց։ Այդ պահը ինձ հիշեցնում էր ֆիլմի, որուհետև կանգնեց մի ավտոմեքենա ու մեքենաի միջից դուրս եկան երեք տղամարդ զինվորական հագուստներով։ Ողջունեցին մեզ ներկայացան ու արդեն սկսեցինք բաժանվել ջոկատների։ Մեր հրամանատարը ընկեր Բագրատն էր։ Ջոկատների բաժանվելուց հետո ընտրեցինք մեր ջոկի հրամանատարներին և շարժվեցինք ներքև։ Սովորեցինք ինչպես ճիշտ զենք բռնել ինչպես ճիշտ կրակել ։ Շատ հետաքրքիր էր բոլորս կողքինների սխալներով ավելի էինք հմտանում։

Հետո ընկեր Բագրատը հրամանատարներին հրամայեց շարել մեզ մարտաական շարքով քանի որ մյուս պարապունքի համար դա մեզ պետք էր գալու։ Առաջին պարապունքը վերջացնելուց հետո բարձրացանք վերև, ճանապարհը դիք էր ու ես այդ պահին մտածում էի որ էլ ոչինչ չեմ կարողանա. անել, բայց…….

Մինչ դեռ մենք հանգստանում էինք ու մտածում էինք որ դեռ շատ ժամանակ ունեինք հանգստանալու, մեր հրամանատարը կանչեց մեզ քանի որ արդեն պետք է շարվեինք։ Բոլորս փնփնթալով սկսեցինք պատրաստվել ու արագ գնացինք շարվելու, բոլորն արդեն կաին բացի մեկ հոգուց ու երբ նա եկավ լսվեց ընկեր Բագրատի ձայնը.

-Բոլորտ հենում պարկած դիրք ընդունեք

Ու բոլորս հասկացանք որ էլ երբեք չպետքա ուշաանանք։ Հետո հրաման ստացանք զենքերը ստանալու։ Յուրաքանյուր ինքնաձիգ կշռում էր 3.800 գրամ , զենքը ձեռքս բռնելուց հասկացա որ շատ դժվարա լինելու ու արդեն ուզում էի պատճառ գտնեի թե ինչի չեմ մասնակցելու բայց չհասցրեցի որովհետև հրաման ստացանք ինջնելու ներքև։ Շարվեցինք մարտական կարգով և սկսեցինք լսել ընկեր Բագրատին։ Սկզբից նա մեզ ցույց տվեց թե ինչպես ճիշտ բռնել ինքնաձիգը, հետո սկսեցինք սովորել ծնկած դիրքից կրակել, պառկած դիրքից կրակել։ Իրականում բարդ էր նույնիսկ ինքանձիգը պահել , բայց ինձ շատ էր դուր գալիս որ ընկեր Բագրատը մոտիվացիոն խոսքր էր ասում մեզ, ամենատպավորվածը դա.

Հաղթեք ինքներդ ձեզ

Իրկանում բարդ էր կատարել բոլոր հրահանգները բայց ինձ շատ էր դուր գալիս ընթացքը։ Բայց պատիժներ նույնպես եղել են, օրինակ երբ մեզնից մեկը սխալ էր բռնում ինքանձիգը բոլորս հենում պառկած դիրք էինք ընդունում կամ ինքնաձիգը վերևում պահած կքանիստ էինք անում։ Նկարագրելուցս հետո կարող է նաև վատ տպավորություն ստեղծվել բայց իրականում բոլորս հաճույք ենք ստացել։ Վերև բարձրանալու ժամանակ ես մտածում էի որ էլ չեմ կարող շարժվել, բոլորիս մարմինը ցավում էր բոլորս շատ հոգնած. էինք։Դրանից հետո ընթրեցինք ու հավաքվեցինք խարույկի շուրջ երգեցինք զրուցեցինք բայց քանի որ ես շատ հոգնած էի ես շուտ գանցի քնելու սակայն հետո շատ եմ փոշմանել ։

Օր՝3

Ժամը 7-ին մենք արթնացանք, շարվեցինք ու արդեն պետք է գնաինք վազելու բայց քանի որ իմ ոտքը վնասված էր ես չմասնակցեցի վազքին։ Ես մասնակցեսի նախավարժանքին։ Հետո ժամը տասին արդեն պետք է շարվեինք ես սկզբում մտածում էի որ չեմ մասնակցի քանի որ ինձ վատ էի զգում բայց երբ տեսա թե ինչ են պատրաստում մեզ համար ոգևորվածությունից չկարողացա այն բաց թողնել։ Մենք նորից շարվեցինք, զենք ստացանք շարժվեցինք մարտական կարգով ու այս անգամ բարձրացանք դեպի վերև։Մինչև բարձրանալը մեզ զգուշագրել էին որ մեր ճանապարհին լինելու են նռնակներ այն տեսնենլու դեպքում պետք է գոռաինք նռնակ և պառկեինք հատակին։Մեր ճանապարհ ընկնելուց մի քանի րոպե հետո նռնակ ընավ, իրականում սկզբից ձայն լսեցի ու չհասկացա ինչ ձայն էր սակայն երբ արդեն լսեցի ընկերներիս ձայնը միանգամից գլխի ընկա։ Ճանապարհի կեսից ինձ մոտ նորից նույն մտքերն էին որ չպետք է գնաի, որովհեև ինձ համար այդ պահին դժվար էր բայց կարողացա հաղթահարել այն։ Երբ արդեն հասանք տեղ սկսեցինք վերհիշել երեկվա մեր սովորածները։ Հետո սովորեցինք օդաին տագնապի ժամանակ պաշտպանվել։ Հետո մեր ջոկատը գնաց հեռու մյուս ջոկատից ու ընկեր Բագրատը մեզ հանձնարարեց որ քողարկվենք որպեսզի երբ մյուս ջոկատը գա մեզ չկարողանա գտնել քանի որ իրենք պետք է հարձակվեին մեր վրա ու պետք է շատ ուշադիր լինեինք որ առաջինը մենք նրանց (սպանեինք)։ Սակայն միշտ առաջինը գտնում էին ինձ ու Ինգաին։ Բայց այն տպավորությունները որոնք ունեցել եմ այդ ժամանակ անփոխարինելի են։ Երևի 3 ժամ այդտեղ անցկացնելուց հետո վերադարձանք հետ, իրականում հոգնել էինք բայց մեծ հաճույք էինք ստացել։ Վերադաձանք մի քանի րոպե հանգստացանք հետո մեզ կանչեցին նորից , այս անգամ մեզ սովորեցնում էին թե ինչպես ճիշտ ինքնապաշտպանվել։ Իրականում շատ օգտակար ինֆորմացիա էր բոլորի համար։ Ավարտելուց հետո մտածում էինք որ պետք է գնաինք հանգստանալու ու նորից շարվեինք բայց շարվեցինք ու ընկեր Բագրատը հրաժեշտ տվեց,իրականում բոլորս մտածում էինք որ դեռ մի օր ևս իրենց հետ ենք անցկացնելու ու երբ իմացանք որ իրենք արդեն գնում են շատ էինք տխրել։ Շատ կցանկանաի մեր վերջին ռազմամարզականին նորից հենց նրանց տեսնել ,շատ հաճելի էր նրանց հետ աշխատելը ու շատ տպավորիչ։Բոլորս շատ էինք սիրել ընկեր Բագրատին։

ՕՐ՝4

Վերջին օրը արթնացանք ժամը 6-ին սկսեցինք հավաքել մեր իրերը մաքրեցինք մեր տնակը հետո գնացինք նախաճաշի ու արդեն ուղևորվեցինք դեպի Սևան , այնտեղ ճաշեցինք, տեսանք ափը ու հետո արդեն վերադարձանք Երևան։

Posted in Ճամբար

Խոհանոցաին նախագիծ

Երեքշաբթի օրը որոշեցինք անել խոհանոցաին նախագիծ։ Բաժանվեցինք խմբերի ամեն խումբ որոշեց թե. ինչ ուտեստ պետք է պատրաստի։ Մենք ընտրել էինք հեշտ պատրաստվող բայց համեղ Pancake-էր։ Համացանցով գտել էինք բաղատրատոմսը, գնեցինք այն ամենը ինչ պետք էր ու գնացինք դպրոց։ Սկզբում մի փոքր դժվար էր սակայն միքանի փորձից հետո արդեն ստացվում էր։ Մեր Pancake-ի խմորը վերջացնելուց հետո մինչև կսկսեինք այն պատրաստել, սկսեցինք օգնել Ընկեր Աննաին քամել նարնջի, լիմոնի,լայմի հյութ քանի որ որոշել էինք պատրաստել շատ համեղ լիմոնադ։ Այդ ամենը վերջացնելուց հետո արդեն սկսեցինք պատրաստել մեր Pancake-ները։ Երբ արդեն բոլորս վերջացրել էինք սկսեցինք փորձել ուտեստները։ Բոլորը այնքան համեղ տեսք ունեին որ չգիտեինք թե ինչից սկսեինք։ Նախ փորձեցինք Նարոդի ու Վիոլետտաի պատրաստած Mac and Cheese-ը, հետո փորձեցինք Վարանդի ու Ստելլաի պատրաստած

Երեքշաբթի օրը որոշեցինք անել խոհանոցաին նախագիծ։ Բաժանվեցինք խմբերի ամեն խումբ որոշեց թե. ինչ ուտեստ պետք է պատրաստի։ Մենք ընտրել էինք հեշտ պատրաստվող բայց համեղ Pancake-էր։ Համացանցով գտել էինք բաղատրատոմսը, գնեցինք այն ամենը ինչ պետք էր ու գնացինք դպրոց։ Սկզբում մի փոքր դժվար էր սակայն միքանի փորձից հետո արդեն ստացվում էր։ Մեր Pancake-ի խմորը վերջացնելուց հետո մինչև կսկսեինք այն պատրաստել, սկսեցինք օգնել Ընկեր Աննաին քամել նարնջի, լիմոնի,լայմի հյութ քանի որ որոշել էինք պատրաստել շատ համեղ լիմոնադ։ Այդ ամենը վերջացնելուց հետո արդեն սկսեցինք պատրաստել մեր Pancake-ները։ Երբ արդեն բոլորս վերջացրել էինք սկսեցինք փորձել ուտեստները։ Բոլորը այնքան համեղ տեսք ունեին որ չգիտեինք թե ինչից սկսեինք։ Նախ փորձեցինք Նարոդի ու Վիոլետտաի պատրաստած Mac and Cheese-ը, հետո փորձեցինք Վարանդի ու Ստելլաի պատրաստած

Երեքշաբթի օրը որոշեցինք անել խոհանոցաին նախագիծ։ Բաժանվեցինք խմբերի ամեն խումբ որոշեց թե. ինչ ուտեստ պետք է պատրաստի։ Մենք ընտրել էինք հեշտ պատրաստվող բայց համեղ Pancake-էր։ Համացանցով գտել էինք բաղատրատոմսը, գնեցինք այն ամենը ինչ պետք էր ու գնացինք դպրոց։ Սկզբում մի փոքր դժվար էր սակայն միքանի փորձից հետո արդեն ստացվում էր։ Մեր Pancake-ի խմորը վերջացնելուց հետո մինչև կսկսեինք այն պատրաստել, սկսեցինք օգնել Ընկեր Աննաին քամել նարնջի, լիմոնի,լայմի հյութ քանի որ որոշել էինք պատրաստել շատ համեղ լիմոնադ։ Այդ ամենը վերջացնելուց հետո արդեն սկսեցինք պատրաստել մեր Pancake-ները։ Երբ արդեն բոլորս վերջացրել էինք սկսեցինք փորձել ուտեստները։ Բոլորը այնքան համեղ տեսք ունեին որ չգիտեինք թե ինչից սկսեինք։ Նախ փորձեցինք Նարոդի ու Վիոլետտաի պատրաստած Mac and Cheese-ը, հետո փորձեցինք Վարանդի ու Ստելլաի պատրաստած Funchoza-ն։ Իսկ ամենավերջում վայելեցինք մեր պատրաստած Pancake-ները։ Ինձ բոլորնել շատ դուր եկան բայց ես ամենաշատը տպավորված եմ Ընկեր Աննաի առաջարկով պատրաստված լիմոնադը։ Մեր պատրաստած ուտելիքները նաև հյուրասիրել ենք Ընկեր Վիկտորիաին, Ընկեր Մարթաին նույնիսկ Տիար Բլեյանը փորձեց Funchoza-ից և լիմոնադից, նրան նույնպես շատ դուր եկավ , և քանի որ նա առաջին անգամ էր փորձում Funchoza-ն մենք մի փոքր տեղեկություն տվեցին այդ ուտեստի մասին։

Posted in Ճամբար

Փափուկ ուժ

Երկուշաբթի օրը շատ հետաքրքիր քննարկում ունեցանք Ընկեր Աննան մեզ պատմեց փափուկ ուժի մասին բերեց փափուկ ուժի տարբեր օրինակներ ու բացատրեց թե ինչպես է այն աշխատում։

Փափուկ ուժ (soft power), արտաքին քաղաքական ռազմավարության ձև, որը ենթադրում է հասնել ցանկալի արդյունքին՝ հիմք ունենալով կամավոր մասնակցությունը, համակրելիությունը և գրավչությունը՝ ի տարբերություն կոշտ ուժին, որը ենթադրում է պարտադրանք։ Ըստ այս եզրը ստեղծող ամերիկացի քաղաքագետ Ջոզեֆ Նայի՝ երկրի լեզուն և մշակույթը փափուկ ուժ են, որոնք վճռական դեր են խաղում միջազգային հարաբերություններում՝ ուղղակի կամ անուղղակի ազդելով համաշխարհային քաղաքականության և գործնական կապերի վրա։

Չինաստան

Չինաստանի ավանդական տնտեսությունը միշտ էլ ձգողության աղբյուր է եղել, որի վրա հենվելով էլ ստեղծվել են հարյուրավոր «Կոնֆուցիոսի ինստիտուներ» աշխարհում՝ չինական լեզուն և մշակույթը տարածելու համար։ Օտարազգի ուսանողների թիվը Չինաստանում մեկ դար առաջ 36.000-ից 2010 թվականին դարձել է 240.000։ Չինաստանի «Ասիական ենթակառուցվածքի ներդրումային բանկը» գրավել է արևմուտքի բազմաթիվ պետությունների այդ ոլորտը[։ Աֆրիկայում չինական մշակույթի տարածումը և նաև ազդեցության աճը Չինաստանի 21-րդ դարի արտաքին քաղաքականության կարևոր ուղղություններից է։

Ֆրանսիա

Ֆրանսիան փափուկ ուժ կիրառելու երկարամյա փորձ ունի։ Ֆրանսիան և ֆրանսիական մշակույթը դարեր շարունակ գրավել են ողջ աշխարհի ուշադրությունը։ Թոմաս Ջեֆերսոնն ասել է. «Ցանկացած մարդ ունի երկու հայրենիք՝ իր հայրենիքը և Ֆրանսիան»։ «Մշակույթ» եզրույթը հենց ֆրանսիական ծագում ունի։ Ֆրանսիան աշխարհի գաղափարական կենտրոնն էր Լուսավորության դարաշրջանում[17]. նրա կապվածությունը ազատության, հավասարության, հանդուրժողականության գաղափարներին փաստում է նրա համաշխարհային նշանակության մասին։ Ֆրանսիական հեղափոխությունը Եվրոպայի պատմության ամենանշանակալից իրադարձություններից է։ Նապոլեոնի օրենսգիրքը համարվում է այդ ժամանակների եզակի կոդիֆիկացված օրենսգրքերից։

Posted in Ճամբար

Իմ ճամբարային առաջին օրը

Իմ ճամբարային առաջին օրը սկսեց չորեքշաբթի օրվանից։ Այդ օրը հունիսի 1 էր և մենք որոշեցիք այդ գեղեցիկ օրը ուրախ անցկացնել, գնալ պիկնիկի։ Որոշեցինք թե ինչ պետք է տանենք մեզ հետ և հաջորդ օրը գնացինք Թումանյանի այգի գտանք ամենահով վայրը և տեղավորվեցինք այդտեղ։Սկզբից ծածկոցի վրա դրեցինք ուտելիքներնը ու սկսեցինք զրուցել և օգտվել։ Իրականում շատ վառ ու հետաքրքիր օր ենք ունեցել քանի որ այգում շատ մարդիկ կաին հատկապես երեխաներ ովքեր շատ ուրախ էին ու բոլորը վայելում էին իրենց օրը ու իրենց բարձր տրամադրությունը փոխանցվում էր նաև մեզ։ Մի փոքր զրուցելուց հետո սկսեցինք քննարկել Դորիան Գրեյի դիմանկարը, յուրաքանչյուրը ասում էր իր կարծիքը ու հենց այդ կարծիքների հիման. վրա սկսվեց մեր քննարկումը։ Քննարկում. ավարտելուց հետո գնդակով խաղեր խաղացինք և վերջացրինք մեր հրաշք օրը։